IX Ogólnopolski Konkurs na Felieton

Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań felietonistyką, popularyzowanie wiedzy
o najwybitniejszych polskich publicystach, jak również doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli.

§ 1

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z całego kraju.

§ 2

Warunki przystąpienia do Konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie felietonu zainspirowanego myślą lub rysunkiem Sławomira Mrożka, która/który stanowić będzie jego temat. Uczniowie gimnazjum i liceum wybierają jeden spośród trzech tematów przeznaczonych dla swego typu szkół.
Tematy pracy (do wyboru) podane są w punkcie 2. niniejszego artykułu.

Uczestnik może nadać felietonowi swój własny tytuł, podtytuł czy śródtytuły.

2. Jako temat – inspirację pracy konkursowej uczestnik wybiera jedną z myśli bądź rysunek Sławomira Mrożka.

Uczniowie szkół gimnazjalnych:

I. No to mi się nie opłaca.

II. Całe życie nic, tylko ciągnę i ciągnę, i zawsze pod górę.

III.
indeks

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

I. Skłonność do tandety jest człowiekowi przyrodzona i poddać się jej świadomie, skoczyć z nogami
i głową w cieplusi, swojski ocean tandety – to może nawet sprawić prawdziwą rozkosz.

II. Umysł ludzki lubi wnioski i postanowienia krańcowe, ponieważ z tym jest mu najwygodniej.

III.
indeks

3. Objętość felietonu nie może przekraczać 2. stron formatu A4.
Pracę należy przesyłać wyłącznie w formacie dokumentów z rozszerzeniem docx lub doc.

4. Każdy uczeń może przysłać jedną pracę konkursową.

5. Praca powinna być przesłana w formie pisemnej na adres:

Liceum Ogólnokształcące nr XII
im. Bolesława Chrobrego
pl. Orląt Lwowskich 2a
53-605 Wrocław (z dopiskiem „FELIETON”).

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: felieton@znt.com.pl

Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej LO nr XII we Wrocławiu: http://www.lo12.wroc.pl/pl/ogolnopolski_konkurs_na_felieton,86.html)
i przesłanie go w formie elektronicznej wraz z pracą na powyższy adres.

6. Termin składnia prac upływa 12 stycznia 2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

7. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 3

Komisja

1. Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu powołuje Komisję Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton.

2. Komisja działa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Beresia.

3. W skład Komisji wchodzą jeden przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz nauczyciele szkół gimnazjalnych i licealnych.

4. Do zadań Komisji należy:

– przeczytanie i ocena prac uczestników Konkursu;

– wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu.

5. Decyzja Komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów,
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4

Zasady Konkursu

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a) szkoły gimnazjalne

b) szkoły ponadgimnazjalne

3. Uczestnicy każdej z kategorii startują na równych zasadach.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach proponowanych przez organizatora Konkursu (http://www.lo12.wroc.pl).

§ 5

Wyniki konkursu

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali w kwietniu 2016 r.

2. Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i dacie gali. Informacje te będą również dostępne na stronie internetowej Konkursu (http://www.lo12.wroc.pl).

3. Nagrodzone pracą zostaną opublikowane w wydawnictwie konkursowym
i wyróżnione cennymi nagrodami rzeczowymi.

Warsztaty

Wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących się do udziału w konkursie, zapraszamy na warsztaty, które pozwolą lepiej poznać felietonowe rzemiosło.

Warsztaty poprowadzi dr hab. Dariusz Dybek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbędą się w listopadzie 2015 r.
w LO nr XII we Wrocławiu.

Uczniów zainteresowanych warsztatami prosimy o zgłoszenie udziału do 30. października 2015 r. na adres: felieton@znt.com.pl

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s