IX Ogólnopolski Konkurs na Felieton

dnia

Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań felietonistyką, popularyzowanie wiedzy
o najwybitniejszych polskich publicystach, jak również doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli.

§ 1

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z całego kraju.

§ 2

Warunki przystąpienia do Konkursu

1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie felietonu zainspirowanego myślą lub rysunkiem Sławomira Mrożka, która/który stanowić będzie jego temat. Uczniowie gimnazjum i liceum wybierają jeden spośród trzech tematów przeznaczonych dla swego typu szkół.
Tematy pracy (do wyboru) podane są w punkcie 2. niniejszego artykułu.

Uczestnik może nadać felietonowi swój własny tytuł, podtytuł czy śródtytuły.

2. Jako temat – inspirację pracy konkursowej uczestnik wybiera jedną z myśli bądź rysunek Sławomira Mrożka.

Uczniowie szkół gimnazjalnych:

I. No to mi się nie opłaca.

II. Całe życie nic, tylko ciągnę i ciągnę, i zawsze pod górę.

III.
indeks

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

I. Skłonność do tandety jest człowiekowi przyrodzona i poddać się jej świadomie, skoczyć z nogami
i głową w cieplusi, swojski ocean tandety – to może nawet sprawić prawdziwą rozkosz.

II. Umysł ludzki lubi wnioski i postanowienia krańcowe, ponieważ z tym jest mu najwygodniej.

III.
indeks

3. Objętość felietonu nie może przekraczać 2. stron formatu A4.
Pracę należy przesyłać wyłącznie w formacie dokumentów z rozszerzeniem docx lub doc.

4. Każdy uczeń może przysłać jedną pracę konkursową.

5. Praca powinna być przesłana w formie pisemnej na adres:

Liceum Ogólnokształcące nr XII
im. Bolesława Chrobrego
pl. Orląt Lwowskich 2a
53-605 Wrocław (z dopiskiem „FELIETON”).

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: felieton@znt.com.pl

Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej LO nr XII we Wrocławiu: http://www.lo12.wroc.pl/pl/ogolnopolski_konkurs_na_felieton,86.html)
i przesłanie go w formie elektronicznej wraz z pracą na powyższy adres.

6. Termin składnia prac upływa 12 stycznia 2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

7. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 3

Komisja

1. Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu powołuje Komisję Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton.

2. Komisja działa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Beresia.

3. W skład Komisji wchodzą jeden przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz nauczyciele szkół gimnazjalnych i licealnych.

4. Do zadań Komisji należy:

– przeczytanie i ocena prac uczestników Konkursu;

– wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu.

5. Decyzja Komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów,
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4

Zasady Konkursu

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a) szkoły gimnazjalne

b) szkoły ponadgimnazjalne

3. Uczestnicy każdej z kategorii startują na równych zasadach.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach proponowanych przez organizatora Konkursu (http://www.lo12.wroc.pl).

§ 5

Wyniki konkursu

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali w kwietniu 2016 r.

2. Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i dacie gali. Informacje te będą również dostępne na stronie internetowej Konkursu (http://www.lo12.wroc.pl).

3. Nagrodzone pracą zostaną opublikowane w wydawnictwie konkursowym
i wyróżnione cennymi nagrodami rzeczowymi.

Warsztaty

Wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących się do udziału w konkursie, zapraszamy na warsztaty, które pozwolą lepiej poznać felietonowe rzemiosło.

Warsztaty poprowadzi dr hab. Dariusz Dybek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbędą się w listopadzie 2015 r.
w LO nr XII we Wrocławiu.

Uczniów zainteresowanych warsztatami prosimy o zgłoszenie udziału do 30. października 2015 r. na adres: felieton@znt.com.pl

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s